Ziekmelden / Te laat


Onderwijstijd is kostbaar. Schoolverzuim moet dan ook zo veel mogelijk worden vermeden. Ook 'te laat komen' is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim dat niet acceptabel is. Wanneer er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim dan neemt de directie contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Er bestaat ook geoorloofd schoolverzuim. Als uw kind ziek is kan het natuurlijk niet naar school. U moet dan wel de school vóór 08.30 uur informeren. Dat kan zowel per telefoon (020-6360005) als via de Parro-app bij de leerkracht.