Wij zijn Amos!


Wij zijn AMOS, een groep van 27 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie.

Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto, maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag.

Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit.

Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding.  Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

 

Onze kernwaarden

Als AMOS maken wij verschil door wat wij doen. Die daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging, door onze kernwaarden. Die overtuiging laat zich samenvatten in twee motto’s.

  • Je staat in het leven voor de uitdaging om je talent te ontdekken en dat te ontwikkelen, het maximale hieruit te halen;
  • Het is belangrijk om iets terug te doen voor je gemeenschap, je stad. Of om met onze oud-burgemeester Van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”.

Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we onze kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen en zich bewust te worden dat betrokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken.

En bovenal bestaat AMOS uit doeners: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht.

 

Wie is wanneer te bereiken

College van bestuur en stafbureau

Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-stafbureau ondersteunt de AMOS scholen en het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting.

Het stafbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau bereiken via:

 

Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over onze stichting. Ook kunt u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals het privacyreglement en het protocol medisch handelen.