Schooltijden


Op school hanteren wij een continurooster . Van maandag tot en met vrijdag gaan de kinderen van 08:30 uur tot 14:15 uur naar school.

Voor meer informatie over de schoolvakanties, zie de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2021-2022