Verlof aanvragen


U kunt bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: huwelijken, begrafenissen, bijzondere verjaardagen van opa of oma, etc. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf.

Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor feesten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging moet u minimaal 2 dagen van te voren verlof aanvragen. Voor dit soort feesten hebt u recht op één dag.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids.