Ouder- en kindadviseur


Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van uw kind? Of heeft u zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden.
Hier kunt u altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.
Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden.
Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseur Fatima Aharchaoui, of maak een afspraak.
Samen bekijken wij wat er speelt en wat het beste bij jullie past.
Misschien wilt u alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor uw kind of uzelf als ouder(s)?
Bespreek het samen.
U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Fatima op 06- 36 42 08 42 of via f.aharchaoui@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over uw kind, bent u altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Sophie de Ruiter of jeugdarts Esther Batelaar. Zij zijn vast verbonden aan deze school.

In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is.
Ouders krijgen hier tijdig informatie over.