Jump-In


Wij staan wij voor een gezonde leefstijl, zodat alle kinderen gezond kunnen opgroeien. Dit stimuleren wij door op school gezond te eten, te drinken en voldoende te bewegen. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en dat bevordert het leren op school.
De gemeente Amsterdam investeert in een gezonde leefstijl voor alle Amsterdamse kinderen.
Met het programma: 'Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht' zet de gemeente zich samen met partners in de stad nog sterker in om kinderen op gezond gewicht krijgen en te houden.
Scholen zijn van grote waarde voor het bereiken van deze ambitie. Jump-in is het programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen.

Gezonde school

Met water geef je kinderen het beste drinken dat er is. Het houdt uw kind gezond en fit. Door gezoete drankjes krijgen kinderen veel suiker binnen. Van veel suiker kunnen kinderen ziek worden, en het is slecht voor hun tanden. Wist u dat in de meeste pakjes drinken ongeveer 4 suikerklontjes zitten? Daarom wordt op school gestimuleerd om met name water te drinken.

Fruit en groenten eten is goed voor de gezondheid. Kinderen hebben voldoende fruit nodig om goed te kunnen leren, spelen en om niet ziek te worden. Per dag hebben kinderen 2 stuks fruit nodig. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen niet genoeg fruit eten. Daarom eten we om 10 uur samen in de klassen fruit of groenten. Wij vragen u om uw kind elke dag een stuk fruit of groenten mee te geven naar school. Andere tussendoortjes kunt u thuis laten. Pakjes drinken en andere tussendoortjes worden weer mee terug naar huis gegeven. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en/of de directie.

Actief buitenspelen onder schooltijd

Wij stimuleren kinderen actief te spelen in hun pauze. Het buitenspelen is zo georganiseerd dat er voldoende tijd, ruimte en begeleiding aanwezig is.
Er is voldoende stimulans om elk kind, op eigen niveau te laten spelen.


Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau

De kinderen van groep drie tot en met acht krijgen minimaal twee keer in de week 45 minuten gymles van een vakleerkracht. Kleuters hebben dagelijks 45 minuten een beweegmoment, waarvan twee keer per week een gymles van de groepsleerkracht.


Voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs

Op school wordt de sportparticipatie van de kinderen in kaart gebracht. Kinderen die niet sporten worden gestimuleerd mee te doen met het (naschools) aanbod uit de buurt of op school.