Studiebegeleiding door stichting SKC


Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 wordt er op school bijles aangeboden vanuit stichting SKC. Onder begeleiding van het SKC oefenen de kinderen vaardigheden waar zij moeite mee hebben. Welke vaardigheden dit zijn wordt afgestemd met de leerkracht van het betreffende kind. Daarnaast is er ook ruimte voor huiswerkbegeleiding.