Voorschool Oranje Nassau - Impuls


Voorschool Oranje Nassau (stichting Impuls) heeft twee groepen. Één groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen van groep A komen 16 uur per week naar de voorschool. De kinderen van groep B komen 11 uur per week naar de voorschool.

De voorschool is onderdeel van de VVE en de basisschool Oranje Nassau. VVE staat voor Voorschoolse(peuters) en Vroegschoolse( kleuters) educatie.

Tussen de voorschool en de kleuterbouw van de basisschool is een nauwe samenwerking. Op de voorschool wordt gewerkt met de methodiek 'Piramide'. In het programma Piramide wordt de ontwikkeling van de peuters spelenderwijs gestimuleerd en wordt er veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling .

De Piramide-methode bestaat uit projecten. Een project duurt ongeveer drie weken en is opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld ‘lente’ of ‘huis’.

Er is gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig dat aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de peuters. De leidsters hebben de speel- leeromgeving op een heldere en gestructureerde wijze ingericht. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en te leren.

Jonge kinderen verkennen zo de wereld. De rijke speel- leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken en waar nodig kunnen de leidsters ondersteuning bieden. In de kringactiviteiten nemen de leidsters meer initiatief om kinderen de thema’s te laten ontdekken en de woordenschat van de kinderen te stimuleren en te vergroten.

Piramide maakt gebruik van verschillende hoeken om spel te organiseren. Van huishoek tot boekenhoek naar constructiehoek en diverse wisselende hoeken om de thema’s uit te lichten. Er wordt gebruik gemaakt van een buitenspeelruimte. Een plein waar voldoende gelegenheid is om te fietsen en te spelen

Ouderbetrokkenheid binnen de voorschool

Ouders spelen een belangrijke rol in de VVE en worden nauw betrokken bij de voorschoolactiviteiten. In de voorschool hebben de ouders de mogelijkheid andere ouders te ontmoeten. Het kan prettig zijn om met een ouder ervaring uit te wisselen.

voor meer informatie ook de website van voorschool Oranje Nassau: https://www.impulskinderopvang.nl/locatie/voorschool-oranjenassau/

Naschoolse activiteiten door Stichting Wijsneus


Voor de naschoolse activiteiten hebben wij een samenwerking met stichting wijsneus. Stichting Wijsneus organiseert in blokken (vier blokken per jaar) diverse naschoolse activiteiten voor alle groepen in de school. De activiteiten worden begeleid door docenten vanuit Stichting Wijsneus. In ieder blok wisselen de activiteiten af zodat de kinderen verspreid over het schooljaar een breed aanbod krijgen aangereikt.

 

Studiebegeleiding door stichting SKC


Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 wordt er op school bijles aangeboden vanuit stichting SKC. Onder begeleiding van het SKC oefenen de kinderen vaardigheden waar zij moeite mee hebben. Welke vaardigheden dit zijn wordt afgestemd met de leerkracht van het betreffende kind. Daarnaast is er ook ruimte voor huiswerkbegeleiding.

 

Muziekschool


In samenwerking met de muziekschool Amsterdam-Noord, krijgen de kinderen les van een vakleerkracht muziek. Om de week verzorgt deze vakleerkracht de muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.