Ouderkamer

 

Hallo ouders en verzorgers,

Ik ben Willy Tinneveld – van Zeeland de oudercontactmedewerkster.

Ik heb een brugfunctie tussen ouders, voorschool en de basisschool te vervullen. Tevens ben ik het aanspreekpunt voor ouders op het gebied van onderwijs, opvoeding en inventariseer ik de behoefte van ouders en school.

Ik verwijs door naar de ouderkind adviseur en eventueel naar andere instanties.

Een keer per maand komt er een activiteiten agenda uit van de ouderkamer, deze hangt op het informatie bord van de ouderkamer en bij de groepen op de gang tevens krijgt u de agenda via u mail thuis gestuurd.

In de ouderkamer organiseer ik verschillende activiteiten waaronder:

– Themavoorlichtingen

-Bijeenkomsten met verschillende onderwerpen

-Doe ochtenden met ouders en kinderen van de VVE

-Ouderinlopen

-Workshops/ thema’s en vieringen van feesten

-Persoonlijke gesprekken

Ouders kunnen altijd binnenlopen voor vragen of voor een persoonlijk gesprek.

Mijn werkdag:

van 8.00 uur t/m 13.00 uur.

De even en oneven weken staan op de agenda genoteerd

Vriendelijke groet Willy,

U bent van harte welkom!