MR

Onze MedezeggenschapsRaad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en teamleden. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school.
De ouders in de MR worden door middel van verkiezingen door de ouders gekozen.

De MR bestaat op dit moment uit twee ouders en twee teamleden:

Ouders  Bianca (moeder van Jealynn groep 4), Lucy (moeder van Makayla groep 5)
Team     Leila Magadly (Groep 5) en  Sharon Kwakman (Groep 7)

De MR-leden komen een aantal keren per jaar bijeen. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht en adviesrecht. De directie van de school, Linda en of Audrey, zitten daarom bij de meeste vergaderingen om de onderwerpen uit te leggen.
Er is ook een E-mail adres waar je de MR kunt bereiken mr-oranjenassau@outlook.com