Roy van der Veen

Sinds het schooljaar 2013-2014 is er op onze school een ouder– en kind adviseur. De ouder– en kind adviseur ondersteunt de school, ouders en kinderen als zij vragen hebben over opvoeden, als er zorgen over de ontwikkeling zijn, als u ergens mee zit dat u vertrouwelijk wilt bespreken of over het Sport en Cultuurfonds. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals “mijn kind luistert slecht naar mij” of mijn kind wordt gepest, hoe kan ik daar als ouder het beste mee om gaan. De ouder-en kind adviseur is een nieuwe functie waardoor het schoolmaatschappelijk werk is komen te vervallen. Onze ouder– en kind adviseur heet Roy van der Veen en zal een dagdeel per week aanwezig zijn op onze school. Hij werkt  op Maandagochtend. U kunt tijdens zijn aanwezigheid binnenlopen met uw vraag, maar u kunt hem ook bellen. De afspraak kan op school zijn, maar het is ook mogelijk om bij u thuis af te spreken. De ouder –en kind adviseur werkt in de wijk en is altijd in de buurt. Een afspraak kan dus ook op andere momenten in de week.

Roy van der Veen
Telnr.  0614756301
Ouder en Kindadviseur
Ouder en Kindteam Noord
Oranje Nassau School
Werkdag: Maandagochtend

Het ouder- en kindteam Noord is een samenwerkingsverband van  Altra, GGD, Spirit, Combiwel, MEE, Doras, Arkin en gemeente Amsterdam