Welkom bij de Oranje Nassauschool!

Op woensdag 21 april 2021, om 09.30, 10.15 uur en 11.00 uur, kunt u via “Zoom” digitaal in gesprek met Audrey Rajcomar (Directeur Oranje Nassauschool)
Gebruik daarvoor deze link:
https://us04web.zoom.us/j/78948817475?pwd=Qy8xMkhvdWQ1ZjU4NjQ2emRXWFgvZz09

(English version below)

De Oranje Nassauschool is een kleinschalige school, midden in de Volenwijck van Amsterdam-Noord. Door de kleinschaligheid heerst er in de school een veilige sfeer waar iedere leerling wordt gezien en zich gezien voelt. Ieder kind mag er met zijn kwaliteiten, talenten en aandachtspunten zijn. Dankzij een betrokken, enthousiast en professioneel team krijgen zij persoonlijke begeleiding die hij of zij verdient.

Op de Oranje Nassau School werken wij met de methode Snappet. Met deze methode werken de kinderen aan de vakken rekenen, taal en spelling. Ze verwerken de lesstof op een Chromebook. Hierbij zien de kinderen direct of ze het antwoord goed of fout hebben. Zo kunnen de kinderen direct verder op hun eigen niveau.

Wij besteden veel aandacht aan begrijpend lezen. We werken met Nieuwsbegrip en Estafette. Bij deze methodes wordt extra aandacht geschonken aan woordenschat.

Zelfs tijdens de scholensluiting is er veel aandacht voor ieder kind door middel van digitaal onderwijs. De kinderen volgen de lessen bij hun eigen leerkracht via Microsoft Teams. Na de uitleg verwerken de kinderen digitaal de lesstof. De verwerking wordt door de leerkracht live gemonitord en de leerkracht stuurt direct bij waar nodig. Ook zijn de leerkrachten voor de kinderen de hele lesdag bereikbaar zodat zij met vragen altijd bij hun leerkracht terecht kunnen. Op deze wijze gaat het onderwijs, en dus de ontwikkeling van de kinderen, op afstand door. Zelfs wanneer zij niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn.

Op school zijn ook vakleerkrachten aanwezig voor muzieklessen en lessen bewegingonderwijs. Daarbij nemen wij o.a. deel aan het programma ‘Jump-In’ dat zich richt op gezonde voeding en extra bewegingsonderwijs onder schooltijd. Buitenschooltijd werken wij samen met stichting ‘Wijsneus’. En SKC. Zij verzorgen diverse activiteiten die, wel op school, maar na schooltijd plaatsvinden. Op deze manier krijgen de kinderen ook buiten de schooltijden kans om hun talenten te ontwikkelen.

De Oranje Nassauschool. Onderweg naar succes.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Oranje Nassauschool

Ribesstraat 13-15

1032 JR Amsterdam

Telefoon: 020 – 636 00 05

Website: www.onassauschool.nl

——————————————————————————————————————–

The Oranje Nassauschool.

The Oranje Nassauschool is a small-scaled school in the middle of Volewijck in Amsterdam North. There is a safe atmosphere within the school due to its small scale. Every student is truly seen and feels like it. Every child can be there, with his or her qualities, talents and points of attention. Every child receives the support they deserve due to the concerned, enthusiastic, and professional team.

The Oranje Nassau school works with the method Snappet. Within this method, the children work on subjects like math, language and spelling. They process their teaching material on a Chromebook. Hereby the children immediately see whether they have a correct or incorrect answer. Because of this, the children can directly continue at their own level.

We spend extensive attention towards comprehensive reading. We work with Nieuwsbegrip and Estafette. Within these methods, extra focus is placed on vocabulary.

Even during the closing of the schools, there is much attention for every child using digital education. The children follow their classes with their own teacher via Microsoft Teams. The children process their educational material after the explanation.The process is monitored live by the teacher. Also, he is able to directly adjust the process, when needed. Furthermore, the children can reach the teacher throughout the school day in case they have any questions. Due to this digital education, the education and the development of the children will continue. Even if they are not physically present at the school.

The subject teachers of music and physical education are present at the school. For this, the school takes part on, among other things, the program Jump-In which focusses on healthy nutrition and extra physical education during school time.

Outside of school hours the school collaborates with the foundations ‘Wijsneus’ and SKC. They organize multiple activities which are outside of school hours, but performed at school. On this manner, the children can develop any other talents outside of school hours.

The Oranje Nassauschool. On the way to success!

Do you have questions? Please contact us:

Oranje Nassauschool

Ribesstraat 13-15

1032 JR Amsterdam

Telefoon: 020 – 636 00 05

Website: www.onassauschool.nl